Praktické informaceStudium, práce a podnikání

Dětské přídavky v Rakousku

Dětské přídavky v Rakousku nejsou závislé na výši příjmu zaměstnance, dostane je každý rodič s dětmi do věku až 24 let. Vyživované děti pak mohou žít i v České Republice, nemusí mít trvalý pobyt na území Rakouska.

Pokud pracujete v Rakousku, odvádíte sociální a zdravotní pojištění do rakouského sociálního systému a vzniká vám tak nárok na dětské přídavky z Rakouska, tzv. Kindergeld.
Na přídavky na děti máte nárok i pokud děti žijí v Česku, pouze výše přídavků je jiná než u dětí žijících v Rakousku.

O přídavky žádá rodič se kterým mají děti stejný trvalý pobyt a žijí spolu v jedné domácnosti.
Žádost se podává na příslušný daňový úřad podle místa přihlášení k pobytu, příp.  podle místa sídla zaměstnavatele.

Výše přídavků na děti z Rakouska od 1.1.2019

věk dítěte  Částka na měsíc, pokud dítě žije na Slovensku  Částka na měsíc, pokud dítě žije v ČESKU  Částka na měsíc, pokud dítě žije v RAKOUSKU 
0 – 2 110,50 € 106,72 € 172,40 €
3 – 9 115,57 € 111,61 € 180,30 €
10 – 18 128,13 € 123,74 € 199,90 €
19 – 24 143,26 € 138,35 € 223,50 €

 V září je navíc vypláceny startovné do školy na každé dítě od 6 do 15 let 

  • ve výši 61,90 € pro dítě žijící v Česku 

Na zdravotně těžce postižené dítě se poskytuje příplatek k přídavkům 

  • ve výši 96,50 €  měsíčně pro dítě žijící v Česku

Celková měsíční částka přídavků na děti z Rakouska se od 1.1.2019 zvyšuje o sourozenecký bonus na každé dítě žijící v Česku, pokud v rodině žijí: 

  • dvě děti, o 4,39 € na každé dítě
  • tři děti, o 10,77 € na každé dítě
  • čtyři děti, o 16,40 € na každé dítě

Kdo si může o dětské přídavky zažádat?

O přídavky si může žádat zaměstnanec sám na příslušném daňovém úřadě nebo lze využít i služeb agentur zabývajících se zprostředkováním vyřízení těchto přídavků. Kromě dětských přídavků pak tyto agentury pomáhají i s vrácením daní, služby jsou zpoplatněné, ale hradí se až po úspěšném vyřešení přídavků či daňových vratek.

Více informací na oficiální webu Kindergelt Austria

Související odkazy:
Práce v Rakousku
Školní systém Rakouska
Studium němčiny v Rakousku
Jak získat práci v Rakousku
Bankovní účet v Rakousku

Příspěvky na sociální zabezpečení

Obdobně jako v České republice tak i v Rakousku musí zaměstnanec i zaměstnavatel odvádět stanovená procenta hrubé mzdy na účely sociálního zabezpečení.
Co se týká zdravotního pojištění, tak zaměstnavatel odvádí 3,70 % a zaměstnanec 3,95 % (dohromady 7,65 %). Odvody na nezaměstnanost činí za zaměstnavatele 3,00 % a zaměstnance 3,00 % (dohromady 6,00 %).
V rámci odvodů na penze je to 12,55 % za zaměstnavatele a 10,25 % za zaměstnance (dohromady 22,80 %). Odvody na úrazy či nehody činí 1,40 % za zaměstnavatele a zaměstnance není odváděna žádná částka (celkem 1,40 %).
Odvody na různé účely jsou 1,05 % za zaměstnavatele a 1,00 % za zaměstnance (dohromady 2,05 %). Zaměstnavatel na všechny tyto účely tedy odvádí 21,7 % a zaměstnanec 18,2 % (dohromady odvedeno 39,9 %). Strop pro odvod pojištění byl stanoven při měsíčním hrubém platu 3 750€.

Číst dál

Podobné člnánky

Back to top button