Horní RakouskoKam v Rakousku

Horní Rakousy – Schlossmuseum

Muzeum zámku v Linci nabízí více než 10.000 m² výstavních ploch a komplexní pohled na přírodní, kulturní a uměleckou historii Horního Rakouska od počátku života do 21. století. Stálé expozice v historickém zámku i v novém jižním křídle jsou rozsáhlé. Ty se prezentují od historie země až po současné dějiny a svědčí o rozmanitých a rozsáhlých oblastech. Stálé expozice jsou doplněny řadou speciálních výstav zaměřených na současná mezinárodní i regionální, kulturní, přírodní, současná i historická témata.

Proč byste měli navštívit Schlossmuseum v Linzi?

Odpověď je jednoduchá. Prvním pozitivním aspektem je poloha muzea, a to u Dunaje a je obklopeno nádhernou zelení, která láká k relaxaci na lavičce v blízkosti muzea. Další nespornou výhodou je fakt, že Schlossmuseum se nachází nedaleko Mozartova domu, Kremsmünstererhausu a Galerie Thiele. V neposlední řadě můžete obdivovat architektonický imperiální skvost. Schlossmuseum Linz představuje úspěšnou symbiózu historických stavebních prvků a moderní architektury.

Historie budovy muzea se datuje do 8. století, kdy zde stával hrad. Císař Frederick III. po rozsáhlé rekonstrukci v osmdesátých letech minulého století zbudoval zámek, který sloužil jako muzeum vědců a básníků. „Friedrichstor“ jako hlavní vchod do západní obranné zdi je stále přítomen jako relikvie z této doby. V 17. století Rudolf II. nechal budovu přestavět na nový zámecký komplex, ve kterém chtěl bydlet. Možná vás bude zajímat, že ve francouzských válkách sloužil zámek jako vojenská nemocnice; ničivý požár v roce 1800 zničil jižní trakt. V roce 1952 bylo rozhodnuto, že budova bude sloužit pro kulturní účely města Linz a spolkové země Horní Rakousko, v roce 1959 stanoveno výhradní použití pro účely hornorakouského zemského muzea. První otevření se uskutečnilo v roce 1963.

V 37 místnostech je prezentována historie kultury země od doby kamenné až do počátku 21. století, což je neskutečné. V roce 1965 zde byla vystavena první hornorakouská zemská výstava s názvem „Umění dunajské školy 1490-1540“, v roce 1976 výstava „Hornorakouská Rolnická válka v roce 1626“ a v roce 1990 národní expozice „Člověk a Kosmos“. Rekonstrukce přízemí v roce 1978 poskytla možnost uspořádat velké mezinárodní výstavy „Splendor a pád starověkého Mexika,“, „Inca Peru“ , „Život s deštným pralesem“, „Indonésie“, „Afrika“ a „Gotické poklady Horního Rakouska“.

S expanzí suterénních prostor byla možná prezentace pravěku a rané doby dějinné, římské a raného křesťanství, redesign byl otevřen v rámci velkého projektu na archeologii v Horním Rakousku. V roce 2002 začala renovace infrastruktury ve staré budově, zejména instalace výtahu. Nové jižní křídlo, které navazuje na historické paláce, je prvním krokem ke komplexní obnově a restrukturalizaci celého komplexu „Hradní muzeum v Linzi“.

KULTURNÍ VÝMĚNA

Kulturní mediátoři Schlossmuseum Linz chtějí prostřednictvím kulturní výměny exponátů pro návštěvníky zabezpečit kulturu a historii. Kromě vzrušujících příběhů a grafických materiálů se věnuje pozornost originálním exponátům. Programy kulturního zprostředkování jsou pro různé cílové skupiny: DOSPĚLÉ A TEENAGERY, RODINY S DĚTMI, SKUPINY A ŠKOLY.

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

Schlossmuseum Linz je vybaveno bezbariérovým přístupem, a to výtahem a toaletou pro zdravotně handicapované. Muzeum přikládá velký význam kulturním nabídkám, které reagují na zájmy a potřeby návštěvníků a prohlídku muzea zabezpečuje všem osobám bez ohledu na kulturní, sociální nebo jiné omezení.

RESTAURACE SCHLOSSMUZEUM LINZ

Po návštěvě muzea, během obědové přestávky, ve večerních hodinách nebo jednoduše během celého dne mohou návštěvníci zavítat do Restaurace v jižním křídle Schlossmuseum Linz, která se může pochlubit velkou terasou s nádherným výhledem na město.

Mapa volného ubytování v okolí:


Booking.com

Číst dál

Podobné člnánky

Back to top button