Kam v Rakousku

Krampusáci a historie

Krampusáci a čerti – Historie pořádání průvodů

Pojďme nahlédnout do historie pořádání těchto folklorních průvodů v Rakousku. Představte si, že prapůvod těchto rakouských krampusáckých průvodů můžeme najít už v řecké a římské mytologii, kdy byla prokázána existence bohů, kteří byli velmi podobní dnešním tradičním čertům.

Zdroj: Shutterstock Autor: Nicola Simeoni

Jako příklad může sloužit bůh Pan, který byl v mytologii znám jako bůh pastýřů, pastvin, lovců. Měl rohy, kopyta kozí, ocas i srst. Tato podoba byla tedy převzata a Rakušané používali postavu čerta až do doby, kdy byly prováděny inkvizice, které zakazovaly převlékat se za postavu čerta pod přísným trestem. Postava čerta byla totiž považována za symbol ďábla a jeho moci.  Nicméně tato tradice byla odjakživa v Rakousku velmi zakořeněná a bylo těžké ji vymítit. V odlehlých regionech Rakouska i v těchto dobách inkvizice byla tato folklorní tradice konaná v zimním období dodržována i přes přísný zákaz.

V pozdější době, pravděpodobně v 17. století, se mezi lidem začal rozšiřovat zvyk návštěv Mikuláše společně s čertem přímo v domácnostech bez velkolepých průvodů po ulicích. Smyslem návštěvy čerta v domovech bylo tehdy aplikovat kontrolu společnosti a dodržování pravidel slušného chování.

Čert byl mravokárce, který káral místní obyvatele za nevhodné chování, ženy byly potrestány za lakomost a pomlouvačnost, hospodáři byli potrestáni za přísnost a podvádění. Bylo tehdy dbáno na to, aby se lidé chovali čestně a jak se patří. Čert tedy měl v tomto období více funkci nápravnou, kdy měl přednostně dbát na dodržování nepsaných pravidel společnosti a pokud nebyla pravidla dodržována, tak přišel přísný trest.

Zvrat nastal až v době osvícenství, kdy se začali čerti považovat spíše za přežitek minulých dob než za folklorní záležitost a společenskou událost spjatou se zvyky a obyčeji, které se snažili místní občané v rakouských Alpách dodržovat.

Po této době neobliby čertů, kdy byli Krampusáci pozapomenuti, nastala razantní změna přibližně kolem roku 1900, kdy byla v rakouských zemích nastolena doba renesance, tedy obrody národa. Rakouská alpská města a vesničky se začaly opětovně vracet k tradici čertovských průvodů a každoročně byly v zimním období organizovány průvody Krampusáků, kterým se říkalo Krampuslaufy,které jsou v podobném duchu pořádány až do dnešní doby.

Chcete více vědět o Krampusákách nebo o maskách Krampusáků? 

Nebaví vás čerti a chcete radši nakupovat?

Pojďte s námi na Vánoční trhy v Rakousku nebo na Vánoční trhy ve Vídni.

Číst dál
Back to top button