Kam v Rakousku

Krampusáci

Průvody krampuslaufen jsou unikátní záležitostí typickou pro Rakousko, hlavně rakouská horská města či vesnice v Alpách, která jsou hojně navštěvovány nejen zahraničními turisty či rekreanty na dovolené v Alpách, ale také místními obyvateli. Nepropásněte možnost být přítomni některému z těchto fascinujících čertovských průvodů, které se pro vás i celou vaši rodinu nepochybně stanou nezapomenutelným zážitkem. Vaše děti si stejně jako ostatní budou chtít zakoupit krampus masku, která jim bude připomínat tuto rakouskou slavnost po celý rok.

Uslyšíte-li slovo Krampusáci neboli Krampuslaufen, tak budete pravděpodobně přemýšlet, jaký přesný význam tento termín představuje. Pojďme si objasnit původ tohoto slova a říci si více podrobností o tradicích a zvycích obyvatel Rakouska.

Krampusáci a jejich masky

Zdroj: Shutterstock Autor: Nicola Simeoni

Slovo krampus označuje alpské strašidlo, které je v rakouském folklóru a jihoněmeckém pojetí ekvivalentem českého slova čert. Zajímavý je fakt, že výraz krampus vznikl původně v rakouských Alpách.

Rakušané mají tradiční zvyk pořádat velkolepé průvody čertů, kterých se účastní každý rok obrovské množství přihlížejících diváků, místních obyvatel i turistů. Čerti mají nasazené masky, které jsou vyřezávané z borového nebo lipového dřeva a možná vás překvapí, že jsou ručně malované. Každá maska má rohy, které jsou pravé, většinou se jedná o rohy beranů, koz nebo dokonce v některých případech i rohy mufloní. Kožichy čertů jsou ušity z pravé kůže horských ovcí či koz. Je také pravidlem, že krampus má kolem pasu kravský zvon. Kromě toho by měl mít také kravský ocas s vrbovým, popř. březovým proutím potřebným na šlehání.

Zajímavostí je, že někteří krampusáci s sebou nosí i nůše, do kterých mohou dát nezbedné děti. Zkuste uhodnout, jak těžká může být kompletní výzbroj tradičního krampusáka. Pokud jste tipovali přibližně 30 kg, tak jste hádali správně. Možná by vás mohlo také zajímat, že průvody jednotlivých skupin krampusáků se vždy něčím odlišují, nikdy není pořádán průvod ve stejném stylu. Tradice i kostýmy s maskami se dědí z generace na generaci.

 

Krampusáci by měli mít svátek klasicky slaven 5. prosince, ale v Rakousku pořádají krampusácké průvody a festivaly od listopadu až dokonce do ledna. Tato folková tradice je pořádána v alpských regionech ve východním Tyrolsku, Salzburgu a Korutanech. Tradičně známá města, kde se průvody konají, jsou např. Salzburg, Zell am See, Linz, Uderns, Kirchdorf, Schladming, St. Ullrich a další. Při průvodech krampusáků, kteří mají nasazeny démonické masky, každému přihlížejícímu divákovi skoro tuhne krev v žilách, děti bývají velmi vystrašené, protože krampusácké kostýmy působí opravdu přesvědčivě.

Historie pořádání krampusáckých folkových průvodů

Zdroj: Shutterstock Autor: Nicola Simeoni

Pojďme nahlédnout do historie pořádání těchto folklorních průvodů v Rakousku. Představte si, že prapůvod těchto rakouských krampusáckých průvodů můžeme najít už v řecké a římské mytologii, kdy byla prokázána existence bohů, kteří byli velmi podobní dnešním tradičním čertům. Jako příklad může sloužit bůh Pan, který byl v mytologii znám jako bůh pastýřů, pastvin, lovců. Měl rohy, kopyta kozí, ocas i srst. Tato podoba byla tedy převzata a Rakušané používali postavu čerta až do doby, kdy byly prováděny inkvizice, které zakazovaly převlékat se za postavu čerta pod přísným trestem. Postava čerta byla totiž považována za symbol ďábla a jeho moci. Nicméně tato tradice byla odjakživa v Rakousku velmi zakořeněná a bylo těžké ji vymítit. V odlehlých regionech Rakouska i v těchto dobách inkvizice byla tato folklorní tradice konaná v zimním období dodržována i přes přísný zákaz.

V pozdější době, pravděpodobně v 17. století, se mezi lidem začal rozšiřovat zvyk návštěv Mikuláše společně s čertem přímo v domácnostech bez velkolepých průvodů po ulicích. Smyslem návštěvy čerta v domovech bylo tehdy aplikovat kontrolu společnosti a dodržování pravidel slušného chování. Čert byl mravokárce, který káral místní obyvatele za nevhodné chování, ženy byly potrestány za lakomost a pomlouvačnost, hospodáři byli potrestáni za přísnost a podvádění. Bylo tehdy dbáno na to, aby se lidé chovali čestně a jak se patří. Čert tedy měl v tomto období více funkci nápravnou, kdy měl přednostně dbát na dodržování nepsaných pravidel společnosti a pokud nebyla pravidla dodržována, tak přišel přísný trest.

Zvrat nastal až v době osvícenství, kdy se začali čerti považovat spíše za přežitek minulých dob než za folklorní záležitost a společenskou událost spjatou se zvyky a obyčeji, které se snažili místní občané v rakouských Alpách dodržovat.

Po této době neobliby čertů, kdy byli krampusáci pozapomenuti, nastala razantní změna přibližně kolem roku 1900, kdy byla v rakouských zemích nastolena doba renesance, tedy obrody národa. Rakouská alpská města a vesničky se začaly opětovně vracet k tradici čertovských průvodů a každoročně byly v zimním období organizovány průvody krampusáků, kterým se říkalo Krampuslaufy,které jsou v podobném duchu pořádány až do dnešní doby.

Chcete více vědět o historii Krampusáků?  nebo o maskách Krampusáků?

Nejznámější festivaly krampusáků

Nejpůsobivější krampusácké festivaly mohou očekávat návštěvníci alpských regionů Tyrolska, Salzburska a Korutanska. V těchto oblastech není nic neobvyklého spatřit až několik stovek krampusáků v období konání krampusáckých festivalů, tedy od začátku prosince do konce ledna.

Zdroj: Shutterstock Autor: Nicola Simeoni

Jedním z nejznámějších, nejvyhledávanějších a pravděpodobně i největších průvodů je krampusácký festival v horském středisku zimních sportů Schladming, které se nachází nedaleko Salzburgu v Solnohradsku. Tradičně zde můžete vidět kolem tisíce krampusáků v průvodu. Také zdejší krampusáci jsou převlečeni do neskutečných kostýmů s démonickými maskami, které jsou ručně vyřezávané. Další ozdobou tamního krampusáka jsou i rohy, ale bývají velmi dlouhé, většinou dosahují délky až jeden metr. Kostýmy jsou ušité z pravé kůže, doplňují je kopyta, řinčící řetězy a v současné době se začaly v rámci průvodů používat také technické efekty pyrotechnického rázu, které mají zvýšit reálnost, autentičnost tohoto folklorního festivalu. Překvapující pro vás možná bude, že během průvodu můžete spatřit také koňská spřežení, která jsou součástí krampusáckého průvodu, což určitě dokresluje atmosféru tradičního rakouského festivalu.

Zavítáte-li ze Schladmingu také na tradiční krampus festival pořádaný pravidelně každý rok v Salzburgu, budete také překvapeni perfektní organizací zdejšího průvodu krampusů, ale také vám vyrazí dech čerti v Salzburgu a masky krampusů v Salzburgu. Masky čertů jsou mnohdy úchvatnou podívanou pro všechny, nejenom děti. Nicméně převážně děti a mladí hoši si chtějí zakoupit jako suvenýr z festivalu masku krampus, tedy masku čerta.

Další velkolepé průvody krampusů očekávejte v Innsbrucku ve východním Tyrolsku, známém lyžařském středisku, kde je každoročně v zimním období velké množství návštěvníků. Krampusácký průvod se zde tradičně koná 4. prosince, kdy je zde možno vidět ďábelské postavy krampusů, které procházejí tržištěm ve zvířecích kůžích a se strašidelnými maskami. V Innsbrucku jsou velmi striktně dodržována pravidla chování krampusů. Klasicky je známo, že krampusové by se měli chovat dle pravidel slušnosti, určitě vy neměli konzumovat alkoholické nápoje na veřejnosti a obtěžovat či dokonce bít kolemjdoucí turisty, kteří jsou v Innsbrucku na zimní dovolené v Alpách s rodinou.

Zdroj: Shutterstock Autor: Nicola Simeoni

Průvody čertů Krampuslaufy se konají samozřejmě také v rámci adventní Vídně a v Retzu. Většina Čechů se vydává právě do nedalekého Retzu, aby zde s rodinami prožili tento neopakovatelný průvod konaný v prosinci. Návštěvníci Retzu si průvod krampusáků mohou krásně prožít, neboť je zde krásná vánoční výzdoba navozující atmosféru blížících se vánočních svátků. Také v Retzu se tradice dědí z generace na generaci, tj. z otců na syny. Nebyl by to průvod krampusáků, kdyby i zde neměli čerti ručně vyřezávané démonické masky s kostýmy většinou z ovčí kůže, řetězy přivázanými kolem pasu, které stále řinčí, kopyty a rohy. Každý musí obdivovat mistrně připravené a aranžované kostýmy s příslušenstvím. Doporučuji návštěvu Retzu v prosinci pro možnost zhlédnout celý průvod krampusáků procházející ulicemi a vidět na vlastní oči do detailu propracované kostýmy, které na sobě krampusáci mají, tato zkušenost rozhodně stojí za to.

Jeden z nejkrásnějších tradičních čertovských průvodů krampusáků, který vás určitě nezklame, je pořádán v Zell am See. Průvody jsou nejčastěji pořádány v rakouských horských vesnicích. I zde můžete každoročně 5. prosince od 19.00 spatřit jedinečný průvod krampusů, tedy typických čertů, kteří mají za úkol doprovázet Mikuláše při rozdávání dárků. Jsou tradičně oblečeni do kůží, s řinčícími řetězy, kravským zvoncem, kopyty a ocasem, někdy mají také v rukou dřevěné vidle. Pekelníci kráčí hrdě městem a snaží se postrašit děti, které jsou strachy bez sebe, protože vzezření krampusáků je opravdu autentické a vystrašení jsou dokonce i dospělí. Nechcete-li být ubytování v Alpách, tak můžete zdejší čertovský běh krampusáků navštívit se zájezdem do Alp, kdy budete mít možnost vidět také jiná nejkrásnější místa v Rakousku nebo si v rámci last minute objednáte pouze jednodenní návštěvu Alp.

Pokud přijedete v adventním čase na dovolenou do Rakouska a vyberete si právě ubytování v alpách, tak můžete zavítat do Korutan, kde mají muzeum Krampusmuseum ve Feistritzu spjaté s čertovskou tradicí, pořádáním krampuslaufen festivalů. Obdivovatelé čertů si zde přijdou na své, budou si moci prohlédnout více než 70 ručně vyráběných masek a kostýmů krampusáků. Pro zájemce je možno zprostředkovat také výklad v rámci nabídky muzea. Patříte-li mezi ty, kteří se každoročně účastní krampus průvodů v rakouských aApách a jste jejich příznivci, tak zavítejte právě sem. Budete nadšeni.

Chcete více vědět o historii Krampusáků?  nebo o maskách Krampusáků?

Seznam pravidelných festivalů krampusáků

Uderns
Schladming  (vždy první adventní neděle)
Linec – Johannesplatz
Innsbruck
Kirchdorf v Tyrolsku
Retz
Grödig & St. Leonhard (blízko Salzburgu)
Linec – Patriasdorf
St. Ullrich am Pillersee
Linec – Innenstadt

Nebaví vás čerti a chcete radši nakupovat?

Pojďte s námi na Vánoční trhy v Rakousku nebo na Vánoční trhy ve Vídni.

 

 

 

Číst dál
Back to top button