Studium, práce a podnikání

Práce v Rakousku

Práce v Rakousku je v současné době velmi častý trend pro Českou republiku i Slovensko. Důvodů pro toto rozhodnutí může být více, například snadná dostupnost Rakouska, německý jazyk je běžně vyučován na základních i středních školách a ten hlavní aspekt - dobré finanční ohodnocení. Tomu napomáhá i politika, poněvadž od 1. května 2011 bylo vydáno nové nařízení pro země EU, díky němuž už není zapotřebí pracovní povolení.

Práce v Rakousku

Když přijedete do Rakouska jen na krátkou dobu, není vyžadováno vízum u občanů žijících v zemích Evropské unie nebo z EEA (Evropské ekonomické oblasti).
Nevyhnete se ale tzv. rezidenční kartě nebo “der Lichtbildausweis“ pro EEA občany.
Ten, kdo chce žít v Rakousku delší dobu, musí žádat o trvalé povolení k pobytu.  O toto je zapotřebí zažádat před plánovaným odjezdem, a to na rakouském konzulátu v ČR.
Jednání na úřadech je zdlouhavé, nutno počítat s měsíční lhůtou, než je vízum schváleno.

Pro vystavení víza musí žadatel předložit následující dokumenty: platný pas, žádost, 1 průkazovou fotografii, originál nebo notářskou kopii rodného listu, výpis z trestního rejstříku, doklady o zdravotním pojištění, potvrzení o příjmech, potvrzení o ubytování v Rakousku, kopii všech dokumentů a doplňující dokumenty (potvrzení o sňatku, v případě studia originál dopisu o přijetí do rakouské školy a kopii zpátečního lístku).
Více informací je možné získat na http://www.austria.org/govsite.htm.

Zájemci o práci mohou žádat také povolení k dočasnému pobytu.
K jeho získání je nezbytné předložit potvrzení o zdravotním pojištění, nájemní smlouvu – potvrzení o ubytování, finančních prostředcích, výpis z rejstříku trestů a pracovní doklady vydané pracovním úřadem.
O povolení k pobytu nemusejí žádat občané České republiky. Pokud neplánujete pracovat v Rakousku po celý život, určitě je důležité nezapomenout na vystavení formuláře U1 po skončení pracovního poměru.
V naší republice slouží jako doklad o pracovní činnosti (v ČR známé pod pojmem zápočtový list).

Pro správné stanovení minimální mzdy v Rakousku je nezbytné zařadit každého zaměstnance v rakouské firmě do příslušné mzdové skupiny na základě kolektivní smlouvy.
Tyto jsou dvojího typu v Rakousku, a to: kolektivní smlouvy pro administrativní pracovníky (KV Angestellte) neboli white collar workers, tedy intelektuálně zaměřené zaměstnance a kolektivní smlouvy pro manuální pracovníky (KV Arbeiter) neboli blue collar workers, tedy fyzicky pracující zaměstnance. Pro zaměstnance rakouské firmy tedy rozhodující skutečnost, která ovlivňuje výši jeho platné základní mzdy, je podepsaná rakouská kolektivní smlouva z výše zmíněných dvou možností výše.

Klasická týdenní pracovní doba v Rakousku činí většinou 38 hodin. Je pravidlem, že 39. a 40. hodina jsou považovány za přesčasové. Zaměstnanci pak za ně náleží příplatek 50 %.
Chcete-li se zeptat na podrobnější informace v dané spolkové zemi Rakouska, neváhejte se obrátit na Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí v Rakousku (BMASK), které vám ochotně poskytne v rámci konzultačních hodin relevantní informace týkající se vámi řešeného problému  (www.entsendeplattform.at, telefonní kontakt je +43 71100-6414).

Obdobně jako v České republice tak i v Rakousku musí zaměstnanec i zaměstnavatel odvádět stanovená procenta hrubé mzdy na účely sociálního zabezpečení.
Co se týká zdravotního pojištění, tak zaměstnavatel odvádí 3,70 % a zaměstnanec 3,95 %.
Odvody na nezaměstnanost činí za zaměstnavatele 3,00 % a zaměstnance 3,00 % (dohromady 6,00 %). V rámci odvodů na penze je to 12,55 % za zaměstnavatele a 10,25 % za zaměstnance (dohromady 22,80 %). Odvody na úrazy či nehody činí 1,40 % za zaměstnavatele a za zaměstnance není odváděna žádná částka (celkem 1,40 %).
Odvody na různé účely jsou 1,05 % za zaměstnavatele a 1,00 % za zaměstnance (dohromady 2,05 %). Zaměstnavatel na všechny tyto účely tedy odvádí 21,70 % a zaměstnanec 18,20 % (dohromady 39,90 %).
Strop pro odvod pojištění byl stanoven při měsíčním hrubém platu 3 750EUR.

Pokud máte děti, vzniká vám tak nárok na dětské přídavky z Rakouska, tzv. Kindergeld.

Občany v České republice jistě překvapí, že zaměstnavatel v Rakousku musí mimo výše uvedených odvodů na pojištění platit také další určené poplatky za zaměstnance, a to příspěvek 4,5% z hrubé mzdy do Fondu pro vyrovnání rodinné zátěže, částku 3% na odvod místní daně, 0,4% z celkového objemu mezd činí příspěvek do Hospodářské komory.
Navíc musí zaměstnavatel platit za nově přijaté zaměstnance příspěvek 1,53% do tzv. zaměstnaneckého penzijního fondu.

 

Číst dál

Podobné člnánky

Back to top button