Studium, práce a podnikání

Školní systém Rakouska

Rakouský vzdělávací systém je velmi dobře promyšlený a komplexní.

Základní charakteristika vzdělávacího systému Rakouska

Vzdělávání začíná mateřskou školou ve 3 letech věku. Děti začínají navštěvovat základní školu (Volksschule) ve věku 6 let a zůstávají zde po dobu 4 let. Poté mají možnost si zvolit mezi čtyřmi typy vzdělávání, aby se zařadili mezi špičkově zaškolenou pracovní sílu mladistvě zaměstnaných:

 • Učňovské školy – 5 let pravidelného chození na střední školu (Hauptschule) následovaných 3 roky praktického učňovského výcviku s pobíráním platu
 • Školy orientované na univerzitní směr – 8 roků střední školy na nejvyšší úrovni (Gymnasium)- následovaných závěrečnými zkouškami s finálním obdržením vysvědčení/diplomu (Matura)
 • Obchodní školy (sekretářská, účetnická) – 4 roky na Gymnasium a následně 5 roků obchodní školy
 • Elektronické školy (Höhere Technische Lehranstalt) – 4 roky na Gymnasium nebo Hauptschule a poté 5 let elektronických studií následovaných závěrečnými zkouškami pro získání vysvědčení/diplomu Matura

Pro sekundární stupeň studia existují společné osnovy povinných předmětů, ale je možná také specializace v různých oborech. Od roku 1997 došlo k velké změně u studentů učebních oborů. Absolventi těchto studijních učňovských zaměření mají možnost složit odbornou maturitní zkoušku (Berufsreifeprüfung), která pro ně znamená přístup k budoucímu vysokoškolskému vzdělání.

Možná vás bude zajímat, jak je to s výukou náboženství v rakouských školách. Náboženství je vyučováno na státních školách po dobu 12 let. Děti navštěvují hodiny náboženství pro jejich specifickou víru tak dlouho, pokud se jedná o oficiálně uznávané náboženství. Nicméně, vyučování náboženství není povinné, tudíž někteří rodiče si zvolí variantu, kdy jejich děti výuku náboženství neabsolvují. Státní školy obvykle provádí registraci studentů na začátku března. Děti nemohou být odmítnuty na základě jejich pohlaví, příjmu rodičů, jazyka či náboženství.

Představte si, že školní systém Rakouska je dokonce zaměřen tak, aby děti trávily co možná nejvíce času doma. Od mateřské školy po čtvrtý ročník základní školy děti přicházejí domů ze školy přibližně okolo poledne. Matka nebo babička jsou doma a čekají na návrat dětí ze školy, aby jim podaly oběd. Po obědě odcházejí ven si hrát, navštěvují týmové aktivity, studují další cizí jazyk nebo se učí hrát na hudební nástroj. Jazykové a hudební vzdělávání se je vnímáno jako projev dobrého vzdělání a kultury.

Studenti, kteří úspěšně složili závěrečné zkoušky středoškolského studia a obdrželi speciální diplom nazvaný Matura, se mohou hlásit na akademie a nástavbová studia, odborné vyšší školy a mohou být přijati k vysokoškolskému studiu na rakouských univerzitách. Rakouské vysoké školy přijímají také studenty ze zahraničí, ale musí mít maturitní vysvědčení. Donedávna bylo vysokoškolské studium v Rakousku zdarma, avšak to již neplatí. Studenti musí platit školné, které je míněno jako povzbuzení studentů k dokončení jejich studií mnohem dříve a dalším důvodem školného bylo snížit počet studentů, kteří se zaregistrují na výuku daného studijního předmětu, ale nikdy se na výuku nedostaví. Většina studentů končí svá vysokoškolská studia přibližně ve věku 24 let v závislosti na oboru studia.

Nové zákony o studiu přijaté rakouskými zákonodárci předpokládají pro odborné vysoké školy a univerzity možnost studia v tříletých bakalářských studijních oborech a navazujících jedno- až dvouletých studijních oborech (magisterské nebo inženýrské studium). Úspěšní absolventi navazujícího typu studia mají možnost absolvovat postgraduální neboli doktorské studium zakončené titulem Ph.D. Struktura vysokoškolského studia je obdobná české koncepci terciárního vzdělávání.

Další zajímavou informací je fakt, že myšlenka univerzitního kampusu, který známe např. z Brna (Univerzitní kampus Masarykovy univerzity), v Rakousku neexistuje. V případě Vídeňské univerzity (University of Vienna) je hlavní budova v prvním obvodě, zatímco bezpočet dalších akademických budov je situován v okolních obvodech. Na co nejsou studenti ani vysokoškolští akademičtí pracovníci v České republice zvyklí je skutečnost, že v Rakousku na konci přednášky nebo semináře studenti klepou na své studijní stoly, aby demonstrovali ocenění pro přednášejícího profesora za výbornou kvalitu jeho prezentace učiva.

Pokud tedy vše shrneme, tak můžeme konstatovat, že školní docházka v Rakousku je povinná a trvá minimálně 9 let, tedy stejně jako v České republice. Je zde možno volit mezi státními a soukromými školami. Školní rok klasicky začíná 1. září a končí 30 června. Vzdělávání na veřejných (státních) školách je bezplatné a velmi výhodná je také doprava dětí do škol a učební pomůcky, kdy rodiče téměř nic neplatí, přispívají pouze do výše 10 % celkových nákladů.

Mezinárodní školy v Rakousku

Ve Vídni je umístěno velké množství soukromých škol. Americká mezinárodní škola American International School (AIS) zabezpečuje vzdělávání v americkém stylu od předškolních dětí po dvanáctileté. Vídeňská mezinárodní škola The Vienna International School (VIS) poskytuje vzdělávání v britském stylu od předškolního stupně vzdělávání po věk 12 let. Dunajská mezinárodní škola The Danube International School (DIS) má podobný vzdělávací program a s ostatními školami nabízí studijní mezinárodní bakalářský program. Vídeňská křesťanská škola The Vienna Christian School je soukromou náboženskou anglickou jazykovou školou, která vyučuje žáky až po střední školu. Nikoho jistě nepřekvapí informace, že stále více rakouských škol poskytuje dvojjazyčné vzdělání nebo instrukce v cizím jazyce. Vídeňská základní škola The Vienna Elementary School nabízí komplexní program v angličtině od mateřské školy až po 4. třídu. Ve Vídni nesmíme zapomenout zmínit také prestižní francouzské lyceum nazvané Lycée Français de Vienne. Další soukromé školy jsou japonské, arabské, židovské a švédské. Americká mezinárodní škola (AIS) v Salzburgu je internátní školou pro studenty ve věku 7 – 12 let stejně tak jako škola The Saint Gilgen International School blízko Salzburgu. Mezinárodní škola v Grazu nazvaná The Graz International Bilingual School funguje na bázi dvou světových jazyků – němčiny a angličtiny.

Potřebné informace pro studium v Rakousku

Přestěhujete-li se z České republiky do Rakouska s celou rodinou i dětmi, které jsou školou povinné, je jasné, že budete muset provést v Rakousku přihlášení dětí ke studiu v některé z tamních základních či středních škol, a to státních či soukromých. Určitě vás bude zajímat, jaké náležitosti budete v rakouských školách potřebovat k procesu registrace dítěte ke školnímu vzdělávání:

 • předchozí školní transkripty (vysvědčení či opisy vysvědčení)
 • rodný list dítěte
 • očkovací průkaz
 • přihlášku
 • fotografie na pas
 • některé školy vyžadují absolvování přijímací zkoušky nebo přijímacího pohovoru
 • poplatek za podání žádosti

Vzdělávací agentury

Je dobré se informovat o dalších podrobnostech souvisejících s registrací vašeho dítěte v rakouské škole. Pokud jste se ještě nerozhodli, do jaké školy bude vaše dítě chodit, doporučuji podívat se na webové stránky se seznamy škol, kde si budete moci kliknout na danou školu a dozvědět se o ní více. Níže uvádíme tipy na webové stránky agentur se seznamy škol, které nabízí pomoc při výběru studijních programů pro děti i dospělé v Rakousku:

 1. www.iqconsultancy.cz/countries/austria
 2. www.alfaagency.cz/highschool
 3. https://www.masterstudies.cz/countries/rakousko
 4. www.jazyky.com

Pokud vás napadne myšlenka výměnných pobytů, tak i tato možnost připadá v úvahu. Domluvíte se s výše zmíněnými agenturami nebo jinými jazykovými agenturami či školami v České republice na této alternativě a realizace těchto výměnných studijních pobytů jsou dnes samozřejmostí. Výhodou výměnných pobytů oproti jazykovým kurzům je poznání kulturních zvyklostí dané národnosti v reálném prostředí, celodenní konverzace v rámci rodiny, u které jste na výměnném pobytu, možnost zůstat v kontaktu s rodinou, u které jste pobývali s výhledem možné budoucí spolupráce.

Výuka německého jazyka pro cizince

Chystáte-li se žít a pracovat v Rakousku delší dobu, vaše děti by měly docházet na pravidelnou výuku německého jazyka, aby byly schopny se domluvit ve své škole. Možná budete potěšeni informací, že vyučování německého jazyka pro cizince je snadno dostupné. Ve Vídni je většina kurzů německého jazyka pořádána v prvním okrsku.  V dalších městech většina univerzit a škol pro dospělé (Volkhochschule) pořádá speciální hodina německého jazyka pro cizince. Pokud znáte alespoň zběžně němčinu, můžete absolvovat rozřazovací test (Placement Test) k ověření úrovně německého jazyka, kterou máte. Vyučování je realizováno jedenkrát či dvakrát týdně a k dispozici jsou také intenzivní kurzy jazyka pro zájemce. Snadno najdete také soukromé lektory německého jazyka. Pro lepší orientaci a výběr jazykového vzdělávání zde uvádíme prestižní německé jazykové školy, ze kterých si jistě vyberete tu správnou pro sebe i své blízké:

NĚMECKÉ JAZYKOVÉ ŠKOLY

 • ActiLingua Academy

Wattmanngasse 15, Vienna

http://www.actilingua.com

 • Berlitz School of Languages

http://www.berlitz.at

 • Alpha Sprachinstitut Austria

Schwarzenbergplatz 16, Vienna

http://www.alpha.at

 • International Language Services (ILS)

Getreidemarkt 17/5, Vienna

http://www.dolphin.at

 • Internationales Kulturinstitut (IKI)

Opernring 7, Vienna

http://www.ikivienna.at

 • University of Vienna (Univerität Wien)

Wiener Internationale Hochschulkurse

Alser Strasse 4 Hof 1.16, Vienna

http://www.univie.ac.at/WIHOK

 • University of Klagenfurt

Universitätsstrasse 90

http://dia.uni-klu.ac.at

 • Inlingua Salzburg

Universitätplatz 17, Salzburg

http://www.inlingua-salzburg.at

 • Deutsch in Graz (DIG)

Kalchberggasse 10, Graz

http://www.dig.co.at

 • Innsbrucker Hochschulkurse Deutsch (IHD)

Innrain 52, Innsbruck

http://www.uibk.ac.at/ihd/

 • Deutsch-Institut Tirol

Am Sandhügl

Kitzbühel

http://www.deutschinstitut.com

Pokud byste se chtěli dozvědět více o možnostech studia německého jazyka nebo o německých institutech, tak se podívejte na webovou stránku http://www.campus-austria.at.

Německý jazyk a německé názvosloví

Německý jazyk může být neuvěřitelný. Němčina, což je pro některé překvapující, je příbuzným jazykem angličtiny. Ve skutečnosti, němčina, angličtina a holandština jsou známy jako západoněmecké jazyky. Němčina, která je používána pro komunikaci dnes pochází ze Saxonského dialektu. Jiní německy hovořící lidí často považují verzi němčiny užívanou v Rakousku jako “zpívající“. Poté, co jste absolvovali několik hodin německého jazyka, a vaše uši si zvykly na tento jazyk, věci se samozřejmě zjednoduší.

Co možná nevíte je fakt, že v rámci Rakouska existuje několik národních odlišností. Jako příklad může sloužit němčina, kterou se hovoří ve Vorarlbergu, která je mnohem blíže k němčině, kterou se mluví v sousedním Švýcarsku než k němčině v ostatních částech Rakouska. Podobně Tyrolský dialekt je specifický a může být opravdu velmi obtížné mu rozumět. Nicméně se nemusíte dělat starosti s porozuměním všem dialektům v rámci celého Rakouska, protože Rakušané s vámi budou komunikovat němčinou, která se vyučuje v rámci kurzů, tedy formální němčinou bez aplikace klasických dialektů.

Budeme-li hovořit o Vídni, tak vás může zajímat, že v kosmopolitním hlavním městě Rakouska, kde byste očekávali používání formální němčiny, se pravděpodobně používá více dialektů než v jakémkoliv jiném rakouském velkoměstě, protože Vídeň byla vždy domovem rozličným etnickým skupinám, primárně ze sousedních zemí. Jazyk je tedy směsice pojmů z jazyka českého, maďarského, italského, židovského a dokonce středověkého teutonského. Všeobecně je tedy možno konstatovat, že Vídeňská němčina se velmi liší od formální němčiny.

Němčina je velmi formální. Zatímco anglický jazyk nerozlišuje mezi formální a neformálním oslovováním, v německém jazyce jsou tyto rozdíly skutečně patrné. Němčina používá neformální Du  a formální Sie. Hovoříte-li s dítětem nebo osobou, kterou znáte velmi dobře, dávejte přednost neformálnímu tvaru Du pro vyjádření druhé osoby jednotného čísla. Je také pravdou, že někteří starší občané Rakouska očekávají striktně používání formálního Sie (tedy českým ekvivalentem Vy), a to dokonce i od svých dlouholetých známých. Formální tvar Sie  byste měli také volit při komunikaci v obchodě, s vašimi nadřízenými v práci nebo neznámými lidmi na ulici.

Tvorba vět je jedním z dalších obtížných aspektů při učení se německému jazyku. Co je důvodem této jazykové náročnosti? Příčinou je pozice slovesa na konci věty, zatímco v anglickém jazyce sloveso umístíme uprostřed věty. Tudíž člověk učící se německý jazyk musí pozorně naslouchat, co bylo řečeno, aby porozuměl významu dlouhé konstrukce německé věty. Na druhou stranu je to dobrý prostředek pro výuku dětí správně poslouchat. Problémem studenta německého jazyka je fakt, že v rámci mluvení nemůže překládat z vlastního jazyka, ale místo toho musí myslet odlišným způsobem. Můžeme tento stav přirovnat k první hře na klavír.

Říkáte si, jakému dalšímu úskalí musí čelit student německého jazyka? V souhrnu řečeno, problémem se jeví také skloňování pádů v německém jazyce, které je příčinou mnoha gramatických chyb posluchačů tohoto jazyka. V německém jazyce rozeznáváme čtyři pády, a to nominativ, akuzativ, genitiv a dativ. V každém pádě se zájmeno, přídavní jméno i podstatné jméno mění (viz. Tabulka 1).

Tabulka 1. Přehled pádů v německém jazyce

Pád Německý jazyk Anglický jazyk
Nominativ (1. pád) Mein guter Freund My good friend
Genitiv (2. pád) Meines Guten Freundes Of my good frond
Dativ (3. pád) Meinem guten Freund To my good frond
Akuzativ (4. pád) Meinen guten Freund My good friend

Další gramatické pravidlo, které si musíte pamatovat je, že všechna podstatná jména jsou psána velkými písmeny. Tato skutečnost možná potěší nejednoho začátečníka při výuce německého jazyka. Nicméně, někdy může i v této gramatické oblasti docházet k nejasnostem, pokud si nejste jisti, zda podstatné jméno je vlastně osobou či věcí, např.

Die Rose ist eine Blume. (The rose is a flower.)

Významnou informací v jazykové oblasti je také fakt, že podstatná jména v německém jazyce jsou rodu ženského, mužského a středního (podobně jako v českém jazyce), avšak neplatí nějaké pravidlo, které by jednoznačně naznačovalo, v jakých případech se který rod bude používat, proto je zapotřebí se členy naučit nazpaměť.

Složená podstatná jména jsou fascinující záležitostí. Několik slov je vkorporováno do jednoho. Briskními příklady těchto složených podstatných jmen jsou Kinderbewahrungsanstalten (dětská péče) nebo Unabhängigkeitserklärungen (Deklarace nezávislosti).

Nejkrásnější částí německého jazyka je, že je fonetický. Všechny samohlásky a souhlásky jsou vyslovovány a záludné se nachází pouze v několika zvucích:

reich                                   podobná výslovnost jako Loch in Loch Ness, ale vyslovováno velmi jemně

Schüssel                            vyslovujeme “sh“ zvuk jako ve slově shame

zahlen                                 vyslovujeme “ts“

Vogel                                  vyslovujeme trvdé “f“ jako v anglickém slově food

stehen                                vyslovujeme jako kdyby bylo mezi “ch“ mezi s a t

Mutter                                 vyslovujeme stejný zvuk jako při vyslovení slova look

stoβ                                    slovo je vyslovováno s koncovým tvrdým “s“

Quelle                                vyslovujeme “kv“

Julia                                   vyslovujeme “y“

wandern                            vyslovujeme “v“

Nezapomeňte věnovat pozornost přehláskám. Představte si, že pokud přehlásky vyslovujeme špatně, tak Rakušané nerozumí danému slovu.  Pokud píšete přehlásku v písemné podobě a nemáte možnost použít na klávesnici přehlásku, tak se píše po samohlásce “e“, např. místo schön napíšete schoen. Mějte na mysli, že tajemstvím pro správnou výslovnost těchto přehlásek je změkčovat samohlásky.

Víte, jaká zajímavost se pojí se zvířecími jmény v německém jazyce? Zvířata jsou pojmenována podle zvuků, které dělají, např. kukačka je v němčině Kuck-Kuck, páv je nazýván Pfau, sova zní Uhu a  medvěd Bär.

V neposlední řadě si povíme také něco málo o číslovkách. Čtení nebo psaní čísel činí posluchačům tohoto jazyka nemalé potíže. Po číslovce 20 musíte začít myslet zpětně, např. 21 je v němčině einundzwanzig, tj. jedna a dvacet.

Závěrem si řekneme také něco o časové problematice. Pokud chceme vyjádřit časový údaj 8:30, v němčině budeme číst halb neun, někdy psáno jako ½ 9. Pokud máte na hodinkách 8:15, tak vyslovíte v němčině viertel neun a někdy píšeme ¼ 9.

Potřebujete-li se rychle naučit německy pro potenciální studium či pracovní nabídku v Rakousku, měli byste zahájit kurz němčiny pro začátečníky a navštěvovat lekce němčiny pokud možno minimálně dvakrát za týden, abyste se zdokonalili na úroveň, která je nezbytná pro vaši další profesní dráhu.

 

Číst dál

Podobné člnánky

Back to top button