RakouskoStudium, práce a podnikání

Studium němčiny v Rakousku

V současné době má zájemce o studium němčiny v Rakousku širokou škálu možností.

Prvořadou věcí je zjistit svou jazykovou úroveň. V rámci Evropy je pro výuku cizích jazyků a hodnocení znalostí posluchačů používán Common European Framework of Reference for Languages (angl. zkratka CEFR, něm. zkratka GeRS), Společný evropský referenční rámec pro jazyky, který slouží jako metodický materiál pro evaluaci výsledků studentů vzdělávajících se v jazycích. Evropská rada přišla s koncepcí referenčního rámce v souvislosti s projektem “Language Learning for European Citizenship“ v letech 1989 – 1996. Stěžejním záměrem tohoto evaluačního nástroje je poskytnout metodu komplexního přístupu jazykové výuky a zhodnocení výsledků vzdělávání, podle kterého jste zařazeni do jedné z šesti jazykových úrovní jako Evropského standardu pro klasifikaci pokročilosti jazykové úrovně daného posluchače a dle určení úrovně se vzděláváte v daném kurzu německého jazyka:

1. úroveň – A1 (Breakthrough or Beginner) – kurz pro začátečníky
2. úroveň – A2 (Waystage or Elementary) – kurz pro mírně pokročilé
3. úroveň – B1 (Threshold or Intermediate) – kurz pro středně pokročilé
4. úroveň – B2 (Vantage or Upper-Intermediate) – kurz pro pokročilé
5. úroveň – C1 (Effective Operational Profficiency or Advanced) – kurz pro vysoce pokročilé
6. úroveň – C2 ( Mastery or Proficiency)- kurz pro nejvyšší pokročilost

Zdroj: Shutterstock Autor: marekuliasz

Rozhodnete-li se pro otestování vaší úrovně prostřednictvím referenčních zkoušek, musíte navštívit některé z jazykových center či škol v České republice nebo také v zahraničí, nejlépe v Rakousku, kde si po složení testu pokročilosti můžete domluvit kurz němčiny pro pokročilejší, pokud zvládáte základy němčiny pro začátečníky.

Při uvažování o nejvhodnějších alternativách studia němčiny byste měli zohlednit vzdělávací instituci v Rakousku, která se snaží zohlednit potřeby každého posluchače jazyka, tj. poskytnout studentům všechny dovednosti jazyka zahrnující poslechová cvičení, čtecí kompetenci, písemný i ústní projev a také aspekty německého jazyka jako jsou gramatika, slovní zásoba a výslovnost.

V rámci Rakouska se můžete zajímat o prestižní studium němčiny na jazykových školách. Prvořadou volbou by pro ty, kteří chtějí získat diplom potřebný ke studiu na vysoké škole v Rakousku měla být Alpha Sprachinstitut Austria, kde ho můžete získat. Navíc vás také potěší, že zde mají bezplatný Alpha Plus program a institut je zároveň zkušebním centrem pro obdržení Rakouského jazykového diplomu pro možnost následného studia na univerzitě v Rakousku.

Zdroj: Shutterstock Autor: Pressmaster

Další možností studia němčiny v Rakousku představuje vyhlášený Campus Austria, který funguje jako svaz soukromých organizací, které nabízejí kurzy německého jazyka převážně pro cizince v Rakousku, kteří potřebují zlepšit svou jazykovou úroveň pro pracovní či studijní účely.

Velmi praktické pro ty, kteří se budou vyskytovat ve Vídni v letním období je navštěvovat kurzy na Diplomatische Akademie Wien, kde jsou každoročně pořádány kurzy němčiny v srpnu a intenzivní kurz německého jazyka a rakouských reálií celý měsíc. V rámci intenzivní přípravy v oblasti němčiny jsou realizovány přednášky na rozličná témata, např. rakouská politická scéna, historické momenty Rakouska, exkurze, hodiny tance, návštěva rakouských muzeí s prohlídkou města Vídně, ochutnávka excelentních rakouských vín. Kurz je určen dospělým z celého světa od 18 roků věku. Tento kurz doporučuji, protože nabízí možnost složení ÖSD zkoušky (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), tedy rakouský jazykový diplom o úrovni německého jazyka daného posluchače, který má výborné renomé v Rakousku a je mezinárodně uznávaným dokladem znalostí němčiny daného studenta.

Složení jazykové zkoušky v Rakousku ÖSD nabízí také jazyková škola Deutsch in Gratz, která organizuje tradiční celoroční kurzy německého jazyka pro dospělé s výukou v menších skupinách, dále také firemní i individuální kurzy. Výhodou je nabídka možnosti ubytování.

Zdroj: Shutterstock Autor: Dima Sidelnikov

Výhodnou volbou pro výuku německého jazyka v Rakousku je také Jazykové centrum Univerzity Vídeň (dříve známé jako WIHOK). Kurzy jsou zde otevřeny široké veřejnosti celoročně a pro všechny úrovně Společného Evropského referenčního rámce pro jazyky, zaměření kurzů je pestré a můžete si také volit mezi délkou trvání jednotlivých kurzů. Každopádně mohu jen doporučit zdejší kurzy v období červenec až září, kdy se zde konají známé a u posluchačů velmi oblíbené intenzivní kurzy německého jazyka. Možná vás naláká možnost vychutnat si zde v rámci kurzů skvělou kávu při kavárenském maratonu, můžete se vydat do historie Rakouska a jít ve šlépějích Sigmunda Freuda či si prohlédnout fascinující prostředí univerzitního kampusu.

Pokud hledáte studium němčiny v příjemném prostředí jezera, tak nejlepší volbou je Jazykové centrum Deutsch in Össtereich. Jazykové centrum Alpen-Adria-Universität v Klagenfurtu nabízí celoročně kurzy německého jazyka v romantickém okolí jezera Wörthersee, a to pro všechny úrovně pokročilosti. Po výuce si můžete plnými doušky vychutnat tamější nádhernou přírodu přímo vybízející k volnočasovým aktivitám, jako jsou vodní sporty, cyklistika, pěší turistika a další.

Zdroj: Shutterstock Autor: Dima Sidelnikov

Chystáte-li se dlouhodobě žít a pracovat v Rakousku, tak budou nepochybně vaše děti potřebovat jazykovou průpravu, aby zvládly požadavky na ně kladené při přechodu z České republiky do Rakouska a byly schopny se domluvit ve své základní či střední škole v německém jazyce. Možná budete potěšeni informací, že vyučování německého jazyka pro cizince je snadno dostupné. Ve Vídni je většina kurzů německého jazyka pořádána v prvním okrsku. Pokud budou vaše děti znát alespoň zběžně němčinu, mohou nejdříve absolvovat rozřazovací test (Placement Test) k ověření jejich úrovně německého jazyka. Následně se musíte rozhodnout, jaký kurz němčiny jim vyberete. Pokud si nevíte rady, podívejte se na následující instituty v Rakousku, které mohou vaše děti navštěvovat pro zlepšní úrovně jazyka:

  • ARGE für Welsprachen MANDL – jedná se o menší jazykové kempy pro děti a mládež ve věku 9 – 18 let pořádané na třech místech v Rakousku. Děti se zde učí klasicky 25 vyučovacích hodin týdně a je zde organizován volnočasový program. Kempy mají velmi dobrou reputaci a dlouhou tradici.
  • Deutsch Camps – jedná se o jazykově zaměřené tábory s preferencí výuky německého jazyka ve věku 9 – 17 let. Velkou výhodou těchto kurzů jsou semináře zaměřené na tvořivost dětí a jejich sportovní vyžití, jsou zde pořádána večerní představení a výlety do okolí.
  • Learning Events – velmi inspirativní možností, jak se učit německý jazyk jsou prázdninové tábory pro děti a mladistvé v přírodě s využitím zážitkové pedagogiky. Kurzy jsou pořádány nejenom pro studenty německého jazyka, celé školní třídy, ale překvapivě také pro vyučující německého jazyka, aby měli možnost si procvičit konverzaci v reálném prostředí tábora s dětmi.

Vyučování vašich dětí by mělo být realizováno jedenkrát či dvakrát týdně a k dispozici jsou také intenzivní kurzy německého jazyka pro zájemce. Snadno najdete i soukromé lektory německého jazyka pro možnost individuální výuky.

Zdroj: Shutterstock Autor: Sharomka

Pro lepší orientaci a výběr jazykového vzdělávání zde uvádíme další prestižní německé jazykové školy, ze kterých si jistě vyberou dospělí správný jazykový kurz pro sebe: ActiLingua Academy ve Vídni, Berlitz School of Languages, International Language Services (ILS) ve Vídni, Internationales Kulturinstitut (IKI) ve Vídni, Inlingua Salzburg, Innsbrucker Hochschulkurse Deutsch (IHD) nebo Deutsch-Institut Tirol in Kitzbühelu.

Máte-li za sebou úspěšně ukončené maturitní studium v České republice, můžete uvažovat o budoucím studiu německého jazyka na některé z tradičních univerzit v Rakousku. Neprohloupíte, zvolíte-li si variantu studia na University of Vienna, která byla založena v roce 1356, na University of Salzburg nebo University of Graz. Nicméně, bude zde několik odlišností mezi studiem v České republice a v Rakousku. Univerzitní vzdělávání je docela levné pro Rakušany (a také další národy EU), školné je přibližně €700 za rok. Studenti mimo Evropskou unii platí zhruba dvakrát více, ačkoliv občané některých rozvojových zemí jsou od placení školného osvobozeni. Cizinci jsou vítáni ke studiu na rakouských univerzitách, ale musí mít speciální diplom zvaný Matura, tedy obdoba českého maturitního vysvědčení. Donedávna bylo terciární vzdělávání na univerzitách v Rakousku bezplatné, ale to již aktuálně neplatí. Toto znamenalo, že Rakušan mohl být studentem do konce svého života. Říká se, že středoškolská studia jsou obzvláště stresující, protože se studenti snaží dostat na prestižní rakouskou univerzitu. Poté mohou studenti zpomalit v tempu a věnovat se studiu svého oboru na vysoké škole. Nově zavedené školné má motivovat studenty k dokončení studia ve stanoveném termínu a snížit počty studentů, kteří nechodí na přednášky či semináře. Většina vysokoškoláků končí v Rakousku svá studia přibližně ve věku 24 let dle studovaného oboru.

Studenti německého jazyka v Rakousku musí být dostatečně motivovaní, protože vzdělávací systém je neosobní s výukovými prostory, kde je až 100 studentů účastnících se výuky. Docházka je většinou jedenkrát za týden na každý předmět, ale není povinná. Jediná věc, kterou zde musíte udělat, je složit písemnou nebo ústní zkoušku, která se koná jedenkrát za semestr nebo jedenkrát za rok. Možná vás překvapí, že ústní zkouška je v Rakousku realizována před celou studijní skupinou, což může být pro některé vysokoškolské studenty velmi stresující záležitostí.

Zdroj: Shutterstock Autor: Angela Rohde

Rakouští vysokoškolští studenti nepatří k bratrstvům nebo dívčím spolkům podobně jako je tomu ve Spojených státech amerických, nejsou zde zapotřebí žádné rituály, abyste byli přijati do skupiny vašich vrstevníků. Studenti necítí potřebu něco druhým dokazovat, mají rádi své soukromí. Pokud inklinujete k atletice, neexistuje zde žádný prostor pro vaše sportovní schopnosti, univerzitní studium v Rakousku je strukturováno pro intelektuální zaměření. Studenti musí být na přednášky a studijní semináře náležitě oblečeni, převážně v oblečení tmavé barvy. Normou zde nejsou baseballové čepice, kraťasy, mikiny v Americkém stylu. V Rakousku očekávejte v rámci studia němčiny konzervativní a rezervované chování orientované na zlepšení vašich intelektuálních a jazykových schopností.

 

Číst dál

Podobné člnánky

Back to top button