Dolní RakouskoRegiony

Zřícenina Heidentor

Vězte, že Heidentor je proslulá zřícenina z dob římského impéria. Heidentor (Heathens‘ Gate) se nachází asi 900 metrů jižně od civilního římského města Carnuntum a byl pravděpodobně postavený během vlády císaře Constantia II. (351-361 n.l.).
Zřícenina Heidentor je památníkem vítězů na čtyřech pilířích se dvěma protínajícími se průchody.
Heidentor byl tvarován jako krychle, každá měla délku asi 14,5 metrů. Masivní podstavec uprostřed, který blokuje průchody, naznačuje, že se jednalo o triumfální památku.
Na podstavci pravděpodobně stála větší socha císaře, která byla asi 4,3 metru vysoká. Někteří Heidentor označují také za pohanskou bránu.

Prohlídka celého komplexu Carnutum zahrnuje zhlédnutí římské městské čtvrti, amfiteátru civilního i vojenského města, gladiátorské školy a Muzea Carnuntium.
Pokud jste nadšenci historie a období římské nadvlády, tak toto místo je to pravé pro vás. Pojďme si trošku přiblížit, co čeká na všechny návštěvníky tohoto místa.

Římská městská čtvrť je oblast na jihovýchodě bývalého civilního města Carnuntum.
Na jihu, kde probíhá dnešní hlavní cesta, byla římská městská zeď, jejíž přesná pozice byla určována archeologickými výkopy v posledních letech. Městská čtvrť byla obývána od 1. do 5. století n.l.
Ve svých původních lokalitách byly znovu postaveny čtyři budovy, které odráží život v tehdejší římské společnosti. Veškeré budovy i úroveň ulic odpovídají okolnostem první poloviny 4. století.
Spolu s ozdobnými detaily a nábytkem byl tak otevřen jedinečný časový rámec této epochy.

Rekonstrukce byly postaveny pomocí experimentální archeologie. Stavební práce mohly být provedeny částečně s původním římským kamenem a s rekonstruovanými římskými nástroji s využitím starověké technologie budov a řemeslných dovedností. Všechna technická zařízení v budovách jsou plně funkční. Masivní dřevěné konstrukce byly vyrobeny ze starého dřeva ručně řezaného. Dlaždice pro systém podlahového vytápění byly provedeny jako archeologický experiment v rekonstruované peci v římské městské čtvrti s použitím originálních kusů jako modelů. Střešní tašky na základě původních nálezů byly reprodukovány ve specializované továrně na obklady. Rozsáhlé zbytky původních nástěnných maleb umožnily částečnou rekonstrukci stěnových a stropních dekorů v domech. Velmi malý dřevěný nábytek přežil (vzhledem k povaze materiálu), ale byl rekonstruován na základě písemných a ilustrovaných pramenů, stejně jako zachovalé originály z jiných muzeí.

Amfiteátr civilního města byl umístěn mimo starodávné městské hradby a byl postaven ke konci 2. století. Aréna byla obklopena po obou stranách branami, byla 25 metrů široká a mohlo v ní sedět 13 000 návštěvníků. Schody a schodiště vedly k vyšším řadám sedadel. 

Gladiátorská škola Carnuntum byla objevena v roce 2011. Komplex zahrnuje 2800 m² s okolními budovami, vnitřním nádvořím, kde byla v původní lokalitě rekonstruována dřevěná cvičná aréna o průměru 19 metrů. Gladiátorská škola měla 100 metrů čtverečních. Dále se zde nacházela tréninková hala, administrativní kanceláře a obytné prostory. Dvě budovy ve tvaru L obklopující vnitřní nádvoří obsahovaly buňky gladiátorů, každá s průměrnou plochou 5 m2. Na sever od budovy bylo rozsáhlé nádvoří. Praktická aréna se stala hostitelem natáčení dokumentárního filmu „Carnuntum – město gladiátorů“. 

Amfiteátr vojenského města byl postaven jako dřevěná stavba v 1. století n.l. Byla přestavěna na kamennou na počátku 2. století n.l. a získala svou současnou podobu ve druhé polovině 2. století n.l. Vstupy do divadla byly na východní a západní straně. Vzhledem k tomu, že vojenský tábor se nacházel hned vedle Amfiteátru, hlavní vchod byl západní vchod. Oba vchody mohly být uzavřeny velkými branami.

Muzeum Carnuntinum bylo založeno na základě iniciativy sdružení „Gesellschaft der Freunde Carnuntums„, založeného v roce 1885, kdy byli architekti Friedrich Ohmann a August Kirstein pověřeni plánováním muzea. Budova byla postavena v architektonickém stylu římské vily. Muzeum Carnuntinum bylo oficiálně otevřeno v roce 1904 císařem. Dnes je pokladem římského města Carnuntum a je v ní uložena nejdůležitější sbírku římských cenností. Dočasné výstavy ukazují některé z více než 2 milionů cenných objektů v oblasti Carnuntum.

Poplatky a otevírací doba

Objevte staré poklady a skrytá tajemství na historických místech v Carnuntum v okrese Bruck an der Leitha v Dolních Rakousích.
Kombinace vstupenek poskytuje přístup k přestavěné římské městské čtvrti, Amfiteátru vojenského města a muzeu Carnuntinum. Děti budou nepochybně nadšené, protože si budou moci odnést domů některý z římských suvenýrů. Psi na vodítku jsou povoleni v římské městské čtvrti a obou amfiteátrech, nikoliv však v muzeu Carnuntinum. Amfiteátr civilního města lze navštívit po celý rok zdarma.

Zřícenina Heidentor a další historické památky Carnunta jsou otevřeny pro návštěvníky od 18. března do 17. listopadu denně v době 9:00 – 17.00. Dospělí zaplatí 12€, senioři 10€, děti do 11 let s dospělým mají vstup zdarma, děti 11 – 14 let zaplatí 6€, mládež ve věku 15 – 18 let 10€, školní třída (20 a více žáků) 4€ a skupinová vstupenka (20 nebo více osob) je za poplatek 10€.

Gastronomie

Po prohlídce Carnunta budete určitě hladoví a budete si chtít zakoupit něco dobrého k snědku. Fórum Culinarium, které se nachází přímo v římské městské čtvrti, nabízí návštěvníkům starou římskou a rakouskou kuchyni. V létě je prostorná terasa s dokonalým výhledem na park ideálním místem pro oběd nebo občerstvení. Zastřešená restaurace Marc Aurel slouží jako gastronomický partner ve fóru Culinarium. 

Heidentor je zříceninou, která i po staletí vyobrazuje neuvěřitelnou moc římského impéria a pokud se vydáte do celého komplexu Carnutum, nebudete rozhodně zklamáni.

Oficiální web zříceniny Heidentor.

Číst dál

Podobné člnánky

Back to top button